У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!

Міжнародна

асоціація україністів

 

 mau-nau@ukr.net

написати листа

 

International association
 of Ukrainian studies

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти

 

 

Міжнародна асоціація гуманітаріїв (МАГ)
разом із редакцією журналу «Ab Imperio», Канадським інститутом українських студій Університету Альберти (CIUS), Американською Асоціацією сприяння розвитку славістичних досліджень (AAASS), Видавничим домом «Новий літературний огляд» планує проведення

у жовтні 2010 р. у м. Львові (Україна) міжнародної наукової конференції

«Актуальні проблеми досліджень в гуманітарних науках на пострадянському просторі»

Організатори конференції виходять з того, що, як і у світі в цілому, гуманітарні науки на пострадянському просторі переживають перехідний період, пов’язаний зі зміною структури гуманітарного знання, розмиванням меж між окремими дисциплінами, появою міждисциплінарних полів, що перетворюються на самостійні дисципліни та наукові напрямки. Поряд з тим, розвиткові гуманітарних наук на пострадянському просторі властиві певні особливості: сегментація наукової спільноти окремих країн, наукова еміграція та напівеміграція, розрив зв’язків між ученими на пострадянському просторі в цілому, низький рівень фінансування, зниження суспільного статусу гуманітарного знання, труднощі, пов’язані з інтеграцією до світової науки тощо. Результатом відсутності діалогу між представниками різних країн, напрямків та шкіл інколи стає формування замкнених – або, навпаки, розмитих – дослідницьких спільнот, а відсутність професійної критики, дискусій щодо змісту, методів та критеріїв оцінки якості наукових досліджень призводить до поблажливості щодо псевдонаукових творів та плагіату.

Прагнучи зробити свій внесок у процеси оновлення наукового співтовариства та утвердження професійних критеріїв наукових досліджень, МАГ пропонує провести широке обговорення:

• стану гуманітаристики на пострадянському просторі;

• методологічних проблем сучасних досліджень у галузі гуманітарних наук;

• проблем інтердисциплінарності;

• критеріїв оцінки якості наукових досліджень.

Розгляду цих питань планується присвятити два пленарних засідання конференції.

Окрім цього, приймаються заявки на організацію секцій (panels) з актуальних питань історії, культурології, філософії, філології, етнології, лінгвістики.

Організатори конференції сподіваються, що, згідно з цілями і задачами МАГ, конференція буде сприяти встановленню контактів між ученими різних країн, які працюють над подібними проблемами в найрізноманітніших галузях гуманітаристики, створенню неформальних професійних співтовариств і розробці механізмів та критеріїв оцінки якості наукової продукції.

 

Заявка на участь у міжнародній конференції

«Актуальні проблеми досліджень у гуманітарних науках на пострадянському просторі»
 

Прізвище, ім’я

Вчений ступінь, звання

Місце роботи

Сфера наукових зацікавлень

Основні публікації (не більше 5)

Поштова адреса

Контактні телефони

Електронна адреса

Назва доповіді

Анотація доповіді

 


Заявка
на організацію секції міжнародної конференції

«Актуальні проблеми досліджень у гуманітарних науках на пострадянському просторі»

 

Прізвище, ім’я

Вчений ступінь, звання

Місце роботи

Сфера наукових зацікавлень

Основні публікації (не більше 5)

Поштова адреса

Контактні телефони

Електронна адреса

Назва секції

Керівник секції

Дискутант

Учасники секції (3 особи)

Назви доповідей

 

 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти