У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!


Міжнародна асоціація україністів


Національна асоціація україністів


Київ, Україна

 mau-nau@ukr.net

написати листа

International association
of Ukrainian studies

National association of Ukrainian studies
Kyiv, Ukraine

Головна | Новини | Про МАУ | Конгреси МАУ | Національні асоціації україністів

Україністика у світі | Конференції | Родом з України | Видання МАУ

Нові видання з україністики | Контакти

 


НОВИЙ ПІДРУЧНИК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЛЬСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Як парость виноградної лози,        
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур'ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде
                                       
(„Мова” (1956) Максим Рильський)

Рівно шістдесять років тому Максим Рильський закликав українців плекати свій унікальний мовний сад. Але ж українська літературна мова, що визнана однією з наймилозвучніших у світі, своєю мелодійністю і ніжністю причаровує не лише українців, але й іноземців.

Незважаючи на те, що сьогодні існує ціла низка навчально-методичної літератури з викладання української мови як іноземної, що скеровані виключно на польську аудиторію, однак усе ще відчувається її брак. Відсутня література, що задовольняла б сучасний стан розвитку науково-методичної думки, яка активно розвивається, про що неодноразово писали О. Баранівська, О. Белей, А. Загнітко, В. Томанек-Зінкевіч та ін.

Університет імені Адама Міцкевича має гарну традицію видання підручників з практичного курсу української мови (В. Василенко 1906, 2001), яку було вирішено продовжити і поглибити.

У журналі „Теорія і практика викладання української мови як іноземної“ (2015 р.), що його випускає кафедра українського прикладного мовознавства ЛНУ імені Івана Франка докладно викладена концепція «Підручника з української мови (для польських студентів-україністів першого року навчання: рівень А1–А1+). 2015 року він і вийшов друком як сумісний міжнародний проект, виконаний у межах Угоди між Університетом імені Адама Міцкевича і Львівським національним університетом імені Івана Франка за заг. ред. професора Тетяни Космеди. Укладачами підручника від колективу УАМ стали доктор Марта Абузарова, професор Анна Горнятко-Шумилович, доктор  Ришард Купідура, доктор Марія Четирба, а  від української сторони – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Ірина Кочан. Його обсяг – 392 с. Він має диск із записами текстів для аудіювання до кожної теми. Підручник виконаний в кольорі з низкою ілюстрацій, що особливо зацікавлюють його користувачів. Художнє оформлення підручника здійснила доцент кафедри української мови Харківського національного педагогічного факультету імені Г. С. Сковороди, представниця науково-педагогічної школи професора Т. Космеди – Тетяна Осіпова, що й виконала функції коректора української частини підручника. Велику роботу з коригування польської частини підручника здійснила професор Горнятко-Шумилович, адже ввесь теоретичний матеріал, завдання до текстів, діалогів і вправ, репрезентовані двома мовами, що, безумовно, полегшує навчання, оскільки підручник підготовлено для студентів 1 курсу, які починають вивчати українську мову і навчаються на відділенні української філології в польських вищих навчальних закладах, відповідно до навчальної програми, розробленої кафедрою україністики УАМ, де й упродовж 2 останніх років і здійснювалася його апробація.

Під час підготовки підручника враховано факт спорідненості польської і української мов, акцентовано увагу на тих мовних явищах, що викликають певні труднощі в польських  студентів, зокрема це, власне, знайомство з українською графікою, що базується на кирилиці, вимова деяких звуків (твердого і м’якого л; г і х) і под., наголос (у всіх словах підручника він проставлений).

Підручний укладено відповідно до європейських вимог: актуалізовано інтродуктивний рівень – підготовка елементарного користувача мови.

Матеріал підручника розрахований на комунікативно-орієнтоване навчання, в основу якого покладено як певний орієнтир модель мовленнєвої поведінки носія української мови у сфері щоденного спілкування. Згідно з вимогами до початкового рівня володіння українською мовою в підручнику репрезентовано мовний, мовленнєвий і комунікативний матеріал. Розроблено систему вправ для засвоєння української графіки, орфоепії, орфографії, інтонаційних конструкцій, лексики і фразеології, елементів граматики. Відповідно до проблематики кожної конкретної комунікативної теми укладено чи підібрано з актуальних джерел відповідні діалоги й тести, по можливості було враховано різні функційні стилі. Студенти мають змогу навчатися на основі текстів, що репрезентують як сучасне живе українське мовлення (Інтернет-мовлення), так і мовлення українського красного письменства, фольклорні тексти. Попутно подається інформація культурологічного характеру. Відбувається знайомство з українським національним характером (гумор, підвищена емоційність, ліризм).

Кожна тема містить перекладні словнички та словнички лінгвістичних термінів.

Сподіваємось на гарне «життя» цього підручника не лише в Познанському університеті, але й поза його стінами. Він стане в пригоді всім тим, хто хоче поглибити свої знання з української мови, кому вона не байдужа, кого приваблює, цікавить. Перифразовуючи відомі слова Івана Франка, наголосимо, що той, хто порине в чарівний світ знань, репрезентований у підручнику,  хоч і труду матиме досить, дивнії перли винесе...

Проф. Тетяна Космеда,
проф. Анна Горнятко-Шумилович


 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів
Україністика у світі Конференції Родом з України Видання МАУ Нові видання з україністики Контакти