У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!


Міжнародна асоціація україністів


Національна асоціація україністів


Київ, Україна

 mau-nau@ukr.net

написати листа

International association
of Ukrainian studies

National association of Ukrainian studies
Kyiv, Ukraine

Головна | Новини | Про МАУ | Конгреси МАУ | Національні асоціації україністів

Україністика у світі | Конференції | Родом з України | Видання МАУ

Нові видання з україністики | Контакти

 


ВСЕУКРАЇНІСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ТОВАРИСТВО
«БОЙКІВЩИНА ХХІ СТОЛІТТЯ»

проводить

ДРУГИЙ СВІТОВИЙ КОНГРЕС БОЙКІВ,

що відбуватиметься
29 липня – 1 серпня 2010 року
в Турківському та ближніх районах Львівської області

Координаційний центр: 82500, м. Турка, вул. Міцкевича, 25
тел.. (803269) 3–26–28, 3– 91- 62,
факс: 3-20-98


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ” ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЯСПОРИ
УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО
СВІТОВА НАУКОВА РАДА СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ
УКРАЇНСЬКА АМЕРИКАНСЬКА АСОЦІЯЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПРОФЕСОРІВ

Четверта міжнародна наукова конференція

"УКРАЇНСЬКА ДІЯСПОРА: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ"

Україна, Рівненська область, м. Острог
22 – 23. 09.2010

Робота конференції плянується за наступними напрямами:

  • Українська діяспора як історичне, соціяльне та демографічне явище
  • Перспективи співпраці між діяспорою і Україною
  • Суспільно-громадське життя в діяспорі
  • Архіви, архівні фонди і книжкові колекції діяспори в Україні та за кордоном
  • Українські періодичні видання в діяспорі
  • Мистецькі здобутки в діяспорі
  • Українська освіта поза Україною
  • Розвиток науки в діяспорі
  • Видатні українці за межами України
  • До 45-ліття Українського Історичного Товариства

Робочими мовами конференції є українська, англійська, французька, німецька.

Заявку на участь у конференції слід надіслати до 31 травня 2010 року. Просимо подати наступну інформацію: 1. Ім’я та прізвище; 2. Тему доповіді; 3. Місце роботи або установу, яку Ви представляєте; 4. Контактний телефон та адресу (в т.ч. електронну).

Просимо надсилати заявки або звертатися за докладнішою інформацією:

Атаманенко Алла, директор Інституту дослідження української діаспори Національного університету «Острозька академія» вул. Семінарська 2, м. Острог 35800 Україна

Тел./факс (03654) 229-49, тел. (03654) 308-32

E-mail: diaspora@uosa.uar.net


КАФЕДРА СХОДОЗНАВСТВА ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

"ОРІЄНТАЛІСТИКА В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ"
(ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Я. Є. ПОЛОТНЮКА)

УКРАЇНА, М. ЛЬВІВ
01.10.2010

Відповідальні за проведення – ст. викл. Горошкевич Олена Георгіївна, асист. Луцан Лідія Василівна, асист. Стельмах Марта Юріївна.

Довідки: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1

Тел. (032) 2394-704

E-mail: kfcxid@franko.lviv.ua

E-mail: olena_goroshkevych@yahoo.com


ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА
Національної академії наук України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Миколи Гоголя

Україна, Чернігівська область, м. Ніжин
01-02.10.2010

ПЕРШІ СПАСЬКІ ЧИТАННЯ
НІЖИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ імені Івана Спаського


Роботу під час проведення наукових читань планується проводити за такими основними напрямами:

– ретроспекція розвитку музейної справи в Ніжині від кінця ХІХ ст. до сучасності;

– дослідження регіональної історії й етнології Північно-Дніпровського Лівобережжя та відо-браження його результатів у музейних колекціях;

– вивчення рухомих і нерухомих об’єктів історико-культурної спадщини Північно-Дніпровсь-кого Лівобережжя, розвиток музейництва і наукового пам’яткознавства означеного регіону;

– актуальні теоретичні та методологічні проблеми сучасної музеології, пам’яткознавства, істо-ричної регіоналістики й етнології.

За матеріалами наукових читань буде видане окреме число наукового збірника “Ніжинська старовина” (для ознайомлення – архів номерів за веб-адресою: http://www.siver-litopis.cn.ua/zbirn1.htm).

Телефони для довідок:

Дмитренко Наталія Михайлівна, відповідальний секретар оргкомітету: +380 (4631) 2–22–48 (роб.); +380 (68) 946–35–19 (моб.).

Зозуля Сергій Юрійович, відповідальний редактор оргкомітету: +380 (44) 280–78–79 (роб.), +380 (44) 280–64–63 (факс); +380 (68) 353–59–57 (моб.).

Поштова адреса для матеріалів: Зозуля С. Ю. (І Спаські читання), вул. Об’їжджа, 56, м. Ніжин Чернігівської обл., 16600, Україна.

Е-mail для заявок: zp_conferences@ukr.net; для матеріалів: zp_vydannja@ukr.net

Детальніше: http://www.pamjatky.org.ua/ConferenceDetailed.aspx?ConferenceID=342


 

Міжнародна асоціація гуманітаріїв (МАГ)

Львові (Україна), жовтень 2010 р.

 

Разом із редакцією журналу «Ab Imperio», Канадським інститутом українських студій Університету Альберти (CIUS), Американською Асоціацією сприяння розвитку славістичних досліджень (AAASS), Видавничим домом «Новий літературний огляд» планує проведення у м.  міжнародної наукової конференції.
«Актуальні проблеми досліджень в гуманітарних науках на пострадянському просторі»

Детальніше


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

“ДУМКА Й СЛОВО: ТРАДИЦІЇ О.О.ПОТЕБНІ Й СУЧАСНА ФІЛОЛОГІЧНА НАУКА (ДО 175-РІЧЧЯ О.О.ПОТЕБНІ)” (POTEBNYA, 2010).

Україна, м. Київ
Жовтень 2010

Відповідальна Снитко О.С.

Інститут філології,

01601, м. Київ, б-р Шевченка, 14,

тел. 239-33-02, факс 239-31-13

E-mail: philolog@univ.kiev.ua


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

17-ТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

АССОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРМАНІСТІВ

Україна, м.Львів
22 – 23 жовтня 2010

Відповідальна за проведення – проф. Паславська Алла Йосипівна

Детальна інформація:

79000, м. Львів,

вул. Університетська, 1

тел. (032) 2394-680

E-mail: udgv@franko.lviv.ua


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

“УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА: КУЛЬТУРНО-СВІТОГЛЯДНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ ДОСВІДІ ТА СЬОГОДЕННІ” (CU).

Україна, м.Київ
28.10.2010

Відповідальний Обушний М.І.

Філософський факультет,

01601 МСП,

м. Київ, вул. Володимирська, 60,

тел. 239-94-96,

E-mail: uaznavstvo@univ.kiev.ua


КУЛЬТУРА НАРОДІВ ПРИЧОРНОМОР’Я З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО НАШИХ ДНІВ

24.11.2010, АР КРИМ, М.СЕВАСТОПОЛЬ

Кафедра культурології Філософського факультету Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського 24-25 листопада 2010 року проводить 30-ту Всеукраїнську наукову конференцію «Культура народів Причорномор’я з найдавніших часів до наших днів». Місце проведення: м. Сімферополь і м. Севастополь.

Адреса: 95000, м. Сімферополь, вул. Київська, 116А, ТНУ ім. В. І. Вернадського

Контактна особа: Х. Е. Мамутова, моб. 050 8101990

Телефон: (0652) 51-60-16 (дод. 117, 118)

E-mail: cultur@crimea.edu, culturen@gmail.com


"СЕРЕДНЬОВІЧНІ СТАРОЖИТНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ"

15 - 17.04.2011, М.ЧЕРНІГІВ

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка спільно з Інститутом археології НАН України запрошують Вас до участі в роботі Х Міжнародної студентської наукової археологічної конференції "Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи", що відбудеться 15 – 17 квітня 2011 року в Чернігові.

Тези доповідей обсягом до 3 сторінок, надрукованих 14 шрифтом Times New Roman Cyr (редактор MS Word 6.0 або Word 7.0), на папері формату А4, подавати до 1 лютого 2009 р. Інтервал – півтора. Поля зверху та знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа – 10 мм. Посилання на літературу та джерела – в кінці тексту. Звертаємо увагу, що посилання повинні бути набрані не в автоматичному, а в текстовому режимі.

Ретельно вичитані тексти подаються в двох примірниках до 1 лютого 2009 р., один з яких має бути підписаний Автором та обов‘язково завізований науковим керівником. За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань та граматичні і стилістичні помилки відповідальність несуть Автори та їх керівники. Редакція залишає за собою право без погодження з авторами редагувати та скорочувати матеріали, корегувати їхні назви, вилучати незадовільні ілюстрації.

До тексту додаються: дискета та відомості про Автора (П.І.Б., повна назва вищого навчального закладу, факультет, курс, службова та домашня адреси, телефон, E-mail; П.І.Б., посада, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника, факс, E-mail). Оргкомітет не розглядатиме матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам чи тематиці конференції.

Збірку тез доповідей планується видати до початку роботи конференції.
Оплата видатків на відрядження – за рахунок організації, що відряджає.
Матеріали надсилати Голові Оргкомітету – зав. кафедри історії та археології України Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського доц. Коваленку Володимиру Петровичу.

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, вул.Гетьмана Полуботка, 53, 14013, м. Чернігів, Україна
Тел.: (0462) 77-42-96, 3-20-09
Факс: (04622) 3-36-10
E-mail: vpkarh@ukr.net, centrarchcn@ukr.net

 

 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів
Україністика у світі Конференції Родом з України Видання МАУ Нові видання з україністики Контакти