У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!


Міжнародна асоціація україністів


Національна асоціація україністів


Київ, Україна

 mau-nau@ukr.net

написати листа

International association
of Ukrainian studies

National association of Ukrainian studies
Kyiv, Ukraine

Головна | Новини | Про МАУ | Конгреси МАУ | Національні асоціації україністів

Україністика у світі | Конференції | Родом з України | Видання МАУ

Нові видання з україністики | Контакти

 

 

ІСТОРІЯ  МАУ

 

 

 Міжнародна Асоціація Україністів (МАУ)

 

Міжнародна асоціація україністів (МАУ) заснована 1989 р. в Геркуланумі поблизу Неаполя (Італія) на установчих зборах за участю вчених-українознавців з України, США, Канади, Італії, ФРН, Польщі, Бельгії, Голландії. Було визначено головні завдання асоціації: сприяння відновленню та розвиткові українознавства, збереженню пам'яток історії та культури, поширення знань про культурні надбання і наукові здобутки українського народу, проведення українознавчих наукових форумів, координація діяльності національних асоціацій в різних країнах світу. Нині нараховується понад двадцять національних асоціацій україністів (австралійська, американська, болгарська, італійська, канадська, китайська, німецька, польська, словацька, угорська, японська та ін.).

Завдяки діяльності Міжнародної асоціації україністів, зусиллям національних асоціацій українознавство утвердилось як інтердисциплінарна цілість, українська наука і культура все активніше інтегруються у світовий контекст і водночас значний масив світової науки і кульутри, україністики насамперед, залучається до загальнонаціонального культурного процесу. Значно розширилась і збагатилась тематична палітра україністики. Якщо спершу вона мала суто гуманітарний характер, то згодом поставали нові теми, нове бачення не лише історико-культурного розвитку, а й розвитку суспільного, громадсько-політичного, державницького. Саме в цих галузях велике значення для України має міжнародний досвід, теорія і практика зарубіжного державотворення, нові технології в культорологічних, освітніх процесах.

Раз на три роки проводяться міжнародні конгреси україністів, досі їх проведено вісім: 1990 рік (Київ), 1993 рік (Львів), 1996 рік (Харків), 1999 рік (Одеса), 2002 рік (Чернівці), 2005 рік (Донецьк), 2008 рік (Київ), 2013 рік (Київ). У 2013 році було прийнято рішення проводити конгреси раз на п’ять років. На цих представницьких форумах широко обговорюються актуальні українознавчі проблеми, підводяться підсумки діяльності, обирається керівництво МАУ: Міжнародний комітет україністів (МКУ), президент і віце-президент МАУ, члени Бюро МКУ. Першим президентом МАУ було обрано акад. НАН України Віталія Русанівського, згодом асоціацію очолювали: професор Українського наукового інституту Гарвардського університету (США) Григорій Грабович (з 1990 до 1993 р.), акад.НАН України Ярослав Ісаєвич (з 1993 до 1999 р.), акад. НАН України Микола Жулинський (з 1999 до 2002 р.), професор Колумбійського університету (США) Марк фон Гаген (з 2002 до 2005 р.), акад. НАН України Ярослав Яцків (з 2005 до 2008 р.), акад. НАН України Ганна Скрипник (з 2008 до 2013 року), директор Інституту славістики Віденського університету та професор Українського Вільного Університету в Мюнхені Міхаель Мозер (з 2013 р.).Коротка історія Міжнародної Асоціації Україністів

 

Зміни політичної ситуації в Україні при кінці 1980-их рр., як і розвиток українознавчих студій (україністики) у діяспорі, стали поштовхом для створення окремої наукової асоціації, що об'єднує спеціялістів - україністів у багатьох країнах світу. Це зініціювали вчені з України і діяспори, які завдяки сприятливим обставинам в Україні нав'язаои в той час між собою контакти та творчу співпрацю. Крім індивідуальних зв'язків, важливими були стосунки між керівниками і співробітниками деяких інститутів тодішньої Академії Наук УРСР (насамперед Інституту Літератури ім. Т. Г. Шевченка, Інституту Мовознавства ім. О. Потебні та Інституту Археології) та їхніми колегами із Українського Наукового Інституту Гарвардського Університету, Канадського Інституту Українських Студій та Неапольського Інституту Сходознавчих Студій.

Засновні збори ініціяторів відбулися на конференції "Українська культура: проблеми і перспективи" 29 травня - 3 червня 1989 року в Неаполі та Еркуляно (Італія, на яких продискутовано характер та завдання такої асоціації, схвалено статут та вибрано першу управу. У роботі конференції взяли участь вчені-українознавці з України, США, Канади, Італії, Німеччини, Бельгії, Голляндії і Польщі (Р. Піккіо, В. Русанівський, Г. Грабович, П. Толочко, Р. Лужний, Р. Шпорлюк, І. Шевченко, Ф. Томсон, Я. Ісаєвич, В. Ведер, О. Мишанич, І. Дзеверін, Дж. Дель Агата, Б. Кравченко, Б. Медвідський, С. Козак, А. Ґраціозі, А. де Вінценз, О. Пахльовська, І. Драч, М. Жулинський). Там же вирішено також скликати Міжнародний конґрес україністів у Києві. Новостворене об'єднання спеціялістів з україністики дістало назву Міжнародна Асоціація Україністів (МАУ), а керівним органом став Міжнародний комітет україністів (МКУ), першим головою якого був обраний академік Віталій Русанівський, директор Іституту Мовознавства ім. Потебні тодішньої Академії Наук УРСР.

МАУ за статутом є об'єднанням національних (фактично крайових) і реґіональних асоціацій україністів, утворених (нині їх є 21) чи тих, що ще будуть створені у різних країнах світу. Організаційною основою асоціації є місцеве, створене в країні, добровільне об'єднання дослідників української мови, історії, культури, колективними членами асоціації можуть бути також наукові установи, де ведуться студії з гуманітарних і суспільних наук з використанням матеріялів стосовно української історії, етнографії, літератури, мови та ін. Центром організації роботи МАУ є Національна Академія Наук України, її різні секції суспільних наук, при якій функціонує Міжнародний комітет україністів (МКУ).

Міжнародні конґреси україністів проводяться за ухвалою Міжнародного комітету україністів на Україні і за її межами відповідно до потреби, але не рідше, ніж раз у три роки - протягом чинності повноважень МКУ. У центрі уваги міжнародних конґресів україністів мають бути наукові доповіді, підпорядковані певній широкій об'єднавчій темі. У ході роботи міжнародних конґресів україністів розглядаються також питання науково-організаційного характеру: діяльність наукових установ, що входять до складу МАУ; координація планів наукових установ; видавнича робота з україністики.

У період між проведенням конґресів роботою МАУ керує Міжнародний комітет україністів (МКУ). Міжнародний комітет україністів приймає до складу МАУ нових членів: країн, де ведеться робота в галузі україністики, а також (за представленням національних добровільних асоціацій) наукові установи як колективні члени асоціації; планує і готує проведення чергових міжнародних конференцій,затверджує їхні програми; координує роботу національних добровільних асоціацій україністів; видає інформаційний бюлетень МАУ. У цій роботі МКУ керується статутом, який був розроблений і прийнятий першою установчою конференцією МАУ.

Перший установчий конґрес МАУ відбувся у Києві 27 серпня - 3 вересня 1990 р. Це був перший форум україністів на такому рівні і в такому засягу, беручи до уваги кількість учасників (500) і країни, з яких вони прибули, як і кількість виголошених доповідей (300). Від часу свого заснування МАУ зорганізувала вісім міжнародних конґресів україністів на території України: Київ - 1990 р., Львів - 1993 р., Харків - 1996 р., Одеса - 1999 р., Чернівці - 2002 р., Донецьк – 2005 р., Київ – 2008 р., Київ – 2013 р. Після кожного конґресу видано доповіді і повідомлення окремих секцій конгресу, а також вісники і бюлетні.


Зареєстровано
Міністерством юстиції
України
05 лютого 1998 року
Свідоцтво № 975
Затверджено на Установчих зборах
МАУ 1 червня 1989 р., Неаполь, доповнено ухвалою 3-го Міжнародного конгресу україністів 29 серпня 1996 р., Харків
Проект
Розглянуто та обговорено пропозиції та зауваження,
які надійшли до МАУ до 09.2007, внесено зміни
 

 
 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів
Україністика у світі Конференції Родом з України Видання МАУ Нові видання з україністики Контакти