У кожного народу стільки неба над головою - скільки землі під ногами!

Міжнародна

асоціація україністів

 

 mau-nau@ukr.net

написати листа

 

International association
 of Ukrainian studies

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти

 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у VІІІ Міжнародному Конгресі україністів!


VIII конгрес МАУ відбудеться з 21 по 24 жовтня 2013 р. у Києві. Основна тема, що виноситься на обговорення учасників Конгресу – «Т. Шевченко і світова україністика: історичні інтерпретації та сучасні рецепції» (до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка).

Увазі учасників конгресу пропонується такий перелік наукових напрямів і тем:

Історія

Т.  Шевченко  як державотворець

Т. Шевченко  у просвітницькому русі  регіонів  України  початку  ХХ століття

Т. Шевченко та громадівський рух в Україні у ІІ половині  ХІХ століття

Т. Шевченко та українське козацтво

Мова

Мовотворчість Т. Шевченка  як вияв характерних ознак  нової літературної мови

Мова Т. Шевченка  як естетичний феномен

Мова Т. Шевченка  і сучасна лексикографія

Українська літературна мова в активних процесах – від Т. Шевченка  до модерного часу

Т. Шевченко  та  його сучасники в дискусіях про українську мову

Мова Т. Шевченка  в  контексті наукової парадигми ХХІ століття

Література

Класична література і творча спадщина Т. Шевченка

Літературна спадщина  Т. Шевченка: сучасне прочитання

Міфопоетичні парадигми у поезії Тараса Шевченка

Історія та сьогодення українського шевченкознавства

Переклади творів Т. Шевченка мовами світу

Фольклористика

Т. Шевченко  в  парадигмі  сучасної фольклористики

Фольклоризм і фольклоризація  у  творчості Т. Шевченка

Музично-фольклористичні візії  Т. Шевченка

Етнологія

Народознавчі  аспекти  шевченкіани: нові підходи

Образ  України  в творчості  і  трактуванні  Т. Шевченка

Т. Шевченко і традиційна українська  етнокультура

Вплив Т. Шевченка на   формуванні української етномовної ідентичності

Мистецтвознавство

Образотворча шевченкіана

Життя і творчість Т. Шевченка в екранних та сценічних мистецтвах

Т. Шевченко й музика

Мистецька шевченкіана української діаспори

Філософія

Філософсько-антропологічні погляди Т. Шевченка

Т. Шевченко  і християнство

Освіта, культура

Т. Шевченко та українська інтелектуальна історія

Т. Шевченко в довідково-енциклопедичних виданнях

Т. Шевченко у віртуальному  просторі

Т. Шевченко  та  проблеми сучасної педагогіки

Єдність нації в контексті заповіту Т. Шевченка

Регіональні аспекти вивчення життя і творчості Т. Шевченка

Теоретичні та практичні питання сучасної світової україністики в контексті спадщини Т. Шевченка

* * *

В рамках VІІІ Міжнародного Конгресу україністів відбудуться також наукові конференції:

– “Вітчизняна та зарубіжна україністика на рубежі століть”;

– “Голодомор в Україні 1932–1933 рр.: відображення та інтерпретації в історії, літературі та мистецтві”;

– “Українська енциклопедистика”.


Учасникам конференції “Вітчизняна та зарубіжна україністика на рубежі століть” пропонується такий перелік наукових напрямів:

1. Сучасні україністичні центри: актуальні проблеми досліджень та перспективи розвитку.

2. Модерні стратегії національної освіти. Україніка як навчальний предмет.

3. Україністичні студії в сучасному інформаційному просторі. Віртуальні презентації української культури.

Учасникам конференції “Українська енциклопедистика” пропонується такий перелік наукових напрямів:

1.  Теоретичні проблеми енциклопедистики.

2.  Історія енциклопедичної справи у світі та Україні.

3.  Основні напрями розвитку української енциклопедистики.

4.  Методика створення тематичних та галузевих енциклопедій.

5.  Особливості підготовки універсальних енциклопедій.

6.  Мова і стиль енциклопедичного видання.

Під час конференції відбудеться засідання Круглого столу з питань історії та культури книговидання “Діячі Академії наук та їхній внесок у книжну культуру”.

* * *

Назви секцій та Круглих столів тематичних конференцій VІІІ Конгресу МАУ можуть пропонуватися учасниками Конгресу. Пропозиції будуть вивчені та враховані оргкомітетом.


Щодо порядку участі в роботі Конгресу, то повідомляємо таке:

Заявки на участь у Конгресі просимо надсилати до 30 вересня 2013 р. на поштову (м.Київ, вул.Грушевського, 4, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України) або ел. адресу оргкомітету (mau-nau@ukr.net).

Попередній регламент роботи Конгресу:

21 жовтня – заїзд, реєстрація, поселення учасників та знайомство з Києвом;

22 жовтня – відкриття Конгресу, Пленарне та секційні засідання;

23 жовтня – секційні засідання, тематичні конференції та засідання Виконавчого комітету МАУ;

24 жовтня – Пленарне засідання (підведення підсумків та прийняття резолюцій Конгресу). Від’їзд учасників Конгресу.

Роботу Конгресу заплановано у форматі:

1. Пленарного засідання;

2. Секційних засідань;

3. Круглих столів;

4. Презентацій;

5. Концертної програми.

Робочі мови Конгресу – українська, англійська, російська.

Матеріали Конгресу будуть опубліковані у вигляді 6-ти тематичних книг.

Для публікації статей у тематичних книгах, які вийдуть після Конгресу, необхідно надіслати їх електронний варіант на ел. адресу оргкомітету Конгресу в період з 1 вересня до 1 листопада 2013 р.

Вимоги до оформлення статей для публікації:

Розмір – від 10 до 15 сторінок.

Матеріали приймаються у форматі Microsoft Word, гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва – 2,5 см, справа, зверху  і знизу – по 1,5 см.

Ім’я та прізвище автора (авторів) вказується у верхньому правому куті. Назва статті посередині жирним шрифтом.

На початку статті коротка анотація та ключові слова українською, англійською та російською мовами.

Посилання на літературу в тексті подавати у квадратних дужках (через кому після номера джерела вказується сторінка), наприклад: [3, с. 98].

Список використаної літератури подається в кінці статті в алфавітному порядку і оформлюється відповідно до вимог публікації статей у фахових журналах.

Статті просимо подати однією з робочих мов Конгресу – українською, англійською або російською.


Організаційний внесок для учасників – 100 гривень (покриває видання збірників). Сплатити організаційний внесок можна під час реєстрації (документ про оплату надаватиметься).

Оргкомітет повідомляє, що станом на сьогоднішній день Секретаріат МАУ гарантує учасникам Конгресу безкоштовне харчування та проживання у готелі (номери – “економ-класу”) впродовж 3-х днів. Поліпшені умови проживання пропонуються коштом учасників Конгресу! Щодо компенсації транспортних витрат учасників, то питання перебуває на стадії попереднього вирішення, про результати якого буде повідомлено додатково.


ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Місце роботи

 

Посада

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Тема доповіді

 

Потреба в технічних засобах:

  • проектор
  • мультимедійний комплекс

 

Потреба в житлі:

  • так
  • ні

 

Координати для зв’язку:
Поштова адреса
Службовий телефон
Мобільний телефон

 

Е-mail:

 

Дата

 Додаткова інформація за телефонами: (044) 278-34-54, (044) 279-76-50


З повагою

Оргкомітет


 
Besucherzahler plentyoffish
счетчик посещений

Головна Новини Про МАУ Конгреси МАУ Національні асоціації україністів

Україністика у світі Конференції Родом з України Контакти